Ennå… et lite ord som kan få store og fine konsekvenser. Et fantastisk verktøy for å endre ordlyden – og dermed hele tankesettet og innstillingen – når vi opplever at det er noe vi ikke mestrer.

Lær barnet å legge til ordet «ennå»! Jeg får det ikke til …. ennå.
Det fungerer ikke … ennå.
Jeg forstår det ikke … ennå.
Jeg er ikke god i det … ennå.

Ved å føye til ordet «ennå», tilintetgjøres en negativ konklusjon, og det åpnes for læring og vekst.
Lytt til deg selv, og ty til det lille, kraftfulle ordet neste gang du slår fast at det er noe du ikke får til. Og like viktig, pep-talk andre ut av et negativt ståstedet. For barn og unge kan bruken av «ennå» gi en helt ny forståelse for verdien av å prøve (og prøve igjen), og aldri gi opp når det er noe vi ikke forstår eller får til med en gang.

Tusen takk for tekst og inspirasjon

<3 Hege Riekeles