Alfabetika handler ikke bare bare om bokstaver, tall, lek og moro. Det handler om inkludering; at alle skal kunne ha det gøy og at alle skal føle mestring og bli nysgjerrige. Hva vi liker er forskjellig. Noen liker sjokolade andre vanilje. Læring skjer også på ulike måter for alle, utifra hvilke deler av hjernen som er sterkest. Bevegelse, farger, lyd, former, humor og rytme stimulerer forskjellige deler. Når forskjellige stimulanser blir brukt samtidig, gir det mulighet for at informasjonen blir lagret på flere steder i hjernen. Ved å inkludere disse, inkluderer vi også måter for at flere skal oppleve mestring.

Det vi mestrer opplever vi som gøy, det som er gøy vil vi ha mer av. Og det er målet; at barna skal ønske å finne ut av mer.

Hilsen,

Anne-Lise