Temaet er diskutert og debattert, mange foreldre og barnehager er helt imot matte for barn i barnehagealder. Vet disse voksne egentlig hva matematikk er?

 

Det Store Norske Leksikon definerer matematikk slik:

Tidligere oppfattet som læren om tall og geometriske figurer; nå mer korrekt og generelt definert som vitenskapen om struktur, orden og relasjoner. 

 

Altså er matematikk mye MER enn gangetabeller, addisjon, subtraksjon, og algebra. Struktur, orden og relasjoner, er ikke det noe barn både trenger og synes er gøy. Et puslespill er matte, lego er helt genialt i matte, mengder er matte og å finne ut hvilket objekt som er størst og hvilket som er minst er matte.

 

Har en treåring vondt av å vite hva en sirkel etter et kvadrat er?

 

Selvfølgelig er tall, telling og geometriske former fremdeles inkludert i matte, men har en treåring vondt av å vite hva en sirkel etter et kvadrat er? Grunnleggende matematikk handler om å se på mengder, mønstre og tings forhold til hverandre. Dette vil si at om vi setter oss ned og organiserer lekebilene på rekke fra størst til minst så er dette matematikk i praksis. Min treåring ELSKER det, men han er overhodet ikke klar over at dette er matte.

 

Matematikk er et skjellsord for mange. Vi forbinder det med vanskelige prøver og kjipe lærere som ikke forklarer ting på en måte som er forståelig. Men matematikk er ikke bare abstrakt, det er noe vi bruker og omgir oss med hele tiden. Musikk, natur og leker er matematikk. Derfor er det flott om barn introduseres for denne måten å tenke på. Å studere snøflak er matematikk, de har helt unike mønstre avhengig av flere faktorer som miljø og atmosfære. Å se på dem og være nysgjerrig er allikevel spennende for barn. Vi trenger ikke bruke det utskjelte ordet selvom det faktisk er matte, enten du liker det eller ikke.

 

Å vekke barnets motivasjon er bra! Jo tidligere, jo bedre sier jeg. Ta med nysgjerrighet og lek, så vil de være klare dersom de møter kjipe lærere eller vanskelige formler. Enten vi vil eller ei, så er det meste her i livet knyttet til disse formlene og relasjonene. Lek kan brukes til mye, nysgjerrighet og skapertrang er fantastiske katalysatorer for det meste.

La barna utforske, undre seg og leke med matematikk, det skader ikke!
Jeg lover, kors på halsen!

 

Klem,

:) Anne-Lise

 

 

Blogglisten hits